Behrenslegatet
Forside

Historie

Formål

Bestyrelse og adm.

Ansøgningsberettigede

Ansøgning


Ansøgningsberettigede


Testamentets formulering: "Værdige i flere på hinanden følgende år, når administrator skønner, at den pågældende med ærlig flid og med gode evner bestræber sig for at tilegne sig den uddannelse, som ved-kommende måtte ønske, og som skønnes at være understøttelse værd."
I dag fortolker bestyrelsen denne bestemmelse sammenholdt med formålsbestemmelsen på den måde, at følgende krav til ansøgerne for at komme i betragtning skal opfyldes:

1. Tilknytning til det danske folkegruppe i Slesvig,

2. Bestået studentereksamen eller lignende,

3. Uddannelse skal være begyndt og ikke afsluttet,

4. Kun støtte til første uddannelse,

5. Fortrinsvis kun støtte til unge,

6. Uddannelsen skal være på niveau med universitet, lærerseminarium, konservatorium eller lignende.

Ligeberettigede er efterkommere af legatstifternes søskende. Karen Behrens søskende kendes ikke af den nuværende bestyrelse,men hvis nogen kan komme med oplysninger om dette, vil det være velkomment. Holger Behrens søskende er, så vidt det har kunnet konstateret følgende:

Carl Behrens født i 1872
Christian Behrens født i 1874
Jens Behrens født i 1877
Axel Behrens født i 1879
Anna Behrens født i 1881 gift Fisker
Emma Behrens født i 1884
Thora Behrens født i 1885
Valborg Behrens født i 1889
Opdateret d. 21.2.2007